معرفی کتاب «شدن» زندگینامه میشل اوباما، بانوی اول آمریکا

معرفی کتاب «شدن» زندگینامه میشل اوباما، بانوی اول آمریکا

انسان پیوسته در مسیر رشد و شکل‌گیری است؛ مسیری که انتها ندارد و هیچ‌گاه کامل نمی‌شود. اگر این مسیر پایان داشته باشد و انسان از «شدن» بازایستد، دیگر چه چیزی باقی می‌ماند؟