معرفی کتاب بازی بی‌نهایت نوشته سایمون سینک

معرفی کتاب بازی بی‌نهایت نوشته سایمون سینک

بسیاری از پیشرفت‌های علمی در طول تاریخ، حاصل گردهم‌آیی افراد زیادی است که به‌دلیل آرمان و هدفی مشترک، بدون هیچ نقطه‌ی پایان و مشخصی برای آن هدف، در کنار هم تلاش کرده‌اند.