معرفی کتاب «بازآفرینی بازار: تاریخ طبیعی بازارها» اثر جان مک میلان

معرفی کتاب «بازآفرینی بازار: تاریخ طبیعی بازارها» اثر جان مک میلان

طی سال‌های متمادی دعوا بر سر اینکه چه نوع نگرشی به اقتصاد مفید و مناسب است ادامه داشته و دارد. کتاب بازآفرینی بازار سعی کرده است با زبانی شیوا و همه فهم به این سوال جواب بدهد. جوابی که تا حد زیادی قانع کننده است.