مصرف غذاهای فرافرآوری شده مکانیسم سیری را مختل می‌کند

مصرف غذاهای فرافرآوری شده مکانیسم سیری را مختل می‌کند

برخی پژوهشگران می‌گویند غذاهای فوق‌العاده فرآوری‌شده برخلاف دیگر غذاهای موجود در رژیم‌ غذایی غربی، موجب اختلال در مکانیسم سیری و تمایل به خوردن غذای بیشتری می‌شوند.