مرگ‌‌های اسرارآمیزی که الهام‌بخش فیلم کابوس در خیابان الم بودند

مرگ‌‌های اسرارآمیزی که الهام‌بخش فیلم کابوس در خیابان الم بودند

کابوس در خیابان الم یکی از کلاسیک‌های ژانر وحشت است. یک فیلم سینمایی که مجموعه‌ای از رویدادهای غیر قابل توضیح و اسرارآمیز در دهه هشتاد در خلق آن نقش داشتند.