مایکروسافت زبان برنامه نویسی GW-BASIC را متن باز کرد

مایکروسافت زبان برنامه نویسی GW-BASIC را متن باز کرد

GW-BASIC یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی قدیمی مایکروسافت است که افراد زیادی با آن خاطره دارند. ردموندی‌ به‌تازگی از متن‌باز‌شدن GW-BASIC خبر داده‌اند.