لامبورگینی نمونه‌های فیبر کربن خودرو را به فضا می‌فرستد

لامبورگینی نمونه‌های فیبر کربن خودرو را به فضا می‌فرستد

لامبورگینی قصد دارد با همکاری مؤسسه تحقیقاتی متدیست هیوستون، نمونه‌های آزمایشی فیبر کربن را برای بررسی در شرایط سخت فضا به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال کند.