قطعی اینترنت و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای نوپا ایجاد شد

قطعی اینترنت و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای نوپا ایجاد شد

قطعی اینترنت در ایران به یک هفته نزدیک می‌شود و دراین‌میان کسب‌وکارهای نوپا، با چالش‌های جدی رو‌به‌رو شده‌اند.