قابلیت مشاهده فعالیت دوستان به‌زودی از اینستاگرام حذف می‌شود

قابلیت مشاهده فعالیت دوستان به‌زودی از اینستاگرام حذف می‌شود

اینستاگرام تصمیم گرفته تب Following را از بخش بررسی فعالیت‌ها حذف کند. کاربران در این تب می‌توانند همه‌ی فعالیت‌های کسانی را رصد کنند که در اینستاگرام دنبال می‌کنند.