قابلیت زمان‌بندی ارسال توییت به‌صورت آزمایشی به نسخه تحت وب توییتر اضافه شد

قابلیت زمان‌بندی ارسال توییت به‌صورت آزمایشی به نسخه تحت وب توییتر اضافه شد

توییتر از دو روز پیش به‌صورت آزمایشی، قابلیت زمان‌بندی ارسال توییت‌ها را به نسخه‌ی تحت وب اضافه کرده است که فعلا در دسترس افراد زیادی قرار ندارد.