قابلیت جدید اینستاگرام برای مقابله با حملات فیشینگ

قابلیت جدید اینستاگرام برای مقابله با حملات فیشینگ

اینستاگرام قابلیت جدیدی اضافه کرده که کاربران در آن می‌توانند ایمیل‌هایی که ادعا می‌کنند از طرف فیسبوک ارسال شده‌اند را راستی‌آزمایی کنند.