فهرست برترین خودروهای اسپرت دنیا به انتخاب Road & Track

فهرست برترین خودروهای اسپرت دنیا به انتخاب Road & Track

سایت و نشریه‌ی Road & Track فهرست ۱۱ خودرو را برای انتخاب بهترین مدل سال ۲۰۲۰ ازنظر عملکرد به‌چالش می‌کشد.