فهرست اپلیکیشن‌های تحت پشتیبانی ژست‌های حرکتی پیکسل 4 فاش شد

فهرست اپلیکیشن‌های تحت پشتیبانی ژست‌های حرکتی پیکسل 4 فاش شد

فهرست فاش‌شده از اپلیکیشن‌های تحت پشتیبانی قابلیت «موشن‌سنس» گوگل پیکسل ۴ از تنوع نه‌چندان زیاد این اپلیکیشن‌ها خبر می‌دهد.