فناوری Mini LED سلطه‌ OLED بر بازار تلویزیون را تهدید می‌کند

فناوری Mini LED سلطه‌ OLED بر بازار تلویزیون را تهدید می‌کند

فناوری Mini LED از جدیدترین روش‌های تولید تلویزیون محسوب می‌شود که با استفاده از منابع نوری کوچک، بهبودهای قابل‌توجهی در کیفیت محصول نهایی ایجاد می‌کند.