فناوری جدید ساخت فیبر کربن باعث کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود

فناوری جدید ساخت فیبر کربن باعث کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود

فیبر کربن با وزن بسیار کم باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت خودروها می‌شود؛ اما فرایند ساخت آن نیازمند مقادیر زیاد انرژی است که خود باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.