علاقه مردمان عصر پارینه‌‌سنگی به اسب‌ به پیش از اهلی‌شدن این حیوان بازمی‌گردد

علاقه مردمان عصر پارینه‌‌سنگی به اسب‌ به پیش از اهلی‌شدن این حیوان بازمی‌گردد

اروپاییان عصر پارینه‌‌سنگی علاقه‌‌ی وافری به اسب داشته و تقریبا در تمامی غارنگاری‌های خود نقوشی از این حیوان نجیب ترسیم کرده‌اند.