عبور عطارد از مقابل خورشید را چگونه و کجا می‌توان دید؟

عبور عطارد از مقابل خورشید را چگونه و کجا می‌توان دید؟

عبور عطارد از مقابل خورشید در چند روز آینده از زمین قابل رصد خواهد بود. تاریخ عبور بعدی، سال ۲۰۳۲ است.