طرح فاصله‌گذاری هوشمند؛ بازگشت تمام کارمندان به سرکار از ۱۰ خرداد و بازگشایی موزه‌ها و اماکن تاریخی

طرح فاصله‌گذاری هوشمند؛ بازگشت تمام کارمندان به سرکار از ۱۰ خرداد و بازگشایی موزه‌ها و اماکن تاریخی

با تصویب ستاد مقابله با کرونا، طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از ۸ فروردین اجرا می‌شود. طرح فاصله‌گذاری هوشمند به‌دنبال فاصله‌گذاری اجتماعی از ۲۳ فروردین ماه آغاز می‌شود.