شیر گاو یا جایگزین‌های غیرلبنی؛ کدام‌یک بهتر است؟

شیر گاو یا جایگزین‌های غیرلبنی؛ کدام‌یک بهتر است؟

شیر گاو یکی از پرمصرف‌ترین موادغذایی است؛ اما با افزایش شیرهای غیرلبنی، بحث انتخاب بین شیر طبیعی و جایگزین‌ آن از هر زمان دیگری داغ‌تر شده است.