شیائومی قابلیت تشخیص زلزله را در MIUI 11 ارائه می‌دهد

شیائومی قابلیت تشخیص زلزله را در MIUI 11 ارائه می‌دهد

شیائومی از چند ماه پیش مشغول آزمایش قابلیت تشخیص زلزله‌ی MIUI 11 در استان سی‌چوآن چین بوده است و به‌زودی، آن را برای تمام استان‌های این کشور ارائه می‌کند.