شناسایی منطقه‌ای سرشار از آب اما بدون حیات

شناسایی منطقه‌ای سرشار از آب اما بدون حیات

دانشمندان منطقه‌ای عجیب را شناسایی کرده‌اند که با وجود برخورداری از آب فراوان، اثری از حیات در آن به‌چشم نمی‌خورد.