سیر ناامیدکننده اخبار اقلیمی؛ جهان در توقف جنگل‌‌زدایی شکست خورد

سیر ناامیدکننده اخبار اقلیمی؛ جهان در توقف جنگل‌‌زدایی شکست خورد

براساس گزارشی تازه از تحلیل اهداف اعلانیه‌‌ی جنگل‌‌های نیویورک (NYDF)، توافق تاریخی جهان در توقف روند جنگل‌‌زدایی عملا شکست خورده است.