سهمیه بنزین تاکسی‌ها افزایش یافت

سهمیه بنزین تاکسی‌ها افزایش یافت

مدیرعامل تاکسیرانی تهران ضمن اعلام افزایش سهمیه بنزین تاکسی‌ها، اعلام کرد که پیشنهاد پیمایشی کردن سهمیه این خودروها با موافقت دستگاه‌های ذیربط همراه شده است و به‌زودی اجرایی خواهد شد.