سرمایه‌گذاری بلندمدت هوندا روی ساخت هواپیما

سرمایه‌گذاری بلندمدت هوندا روی ساخت هواپیما

با وجود کاهش سود هوندا در سال مالی جاری، این شرکت قصد دارد روی بخش هواپیماسازی خود سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهد و موقعیتش را در بازار فروش هواپیما تثبیت کند.