سرفیس سنتروس و گلکسی فولد؛ آیا مایکروسافت متفاوت از سامسونگ حرکت می‌کند؟

سرفیس سنتروس و گلکسی فولد؛ آیا مایکروسافت متفاوت از سامسونگ حرکت می‌کند؟

پس‌از مشکلات پرشماری که برای گلکسی فولد پیش آمد، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا چنین مشکلاتی را در سرفیس تاشو مایکروسافت نیز خواهیم دید؟