سامسونگ نرم افزار Galaxy Labs را برای بهینه‌سازی گوشی معرفی کرد

سامسونگ نرم افزار Galaxy Labs را برای بهینه‌سازی گوشی معرفی کرد

سامسونگ با معرفی نرم‌افزار Galaxy Labs مجموعه‌‌ای از نرم‌افزارهای بهینه‌سازی سیستم را کنار یکدیگر جمع‌آوری کرده است.