رکوردشکنی افزایش کربن‌ دی‌اکسید اتمسفر با وجود افت ناشی از دنیاگیری

رکوردشکنی افزایش کربن‌ دی‌اکسید اتمسفر با وجود افت ناشی از دنیاگیری

انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای سال گذشته به علت دنیاگیری کووید ۱۹ کاهش پیدا کرد؛ اما این کاهش برای پیشگیری از تجمع این گازها در اتمسفر کافی نبود.