رشد ۱۰۰ درصدی تعداد رانندگان زن با آغازبه‌کار تعرفه بانوان ماکسیم

رشد ۱۰۰ درصدی تعداد رانندگان زن با آغازبه‌کار تعرفه بانوان ماکسیم

تعرفه‌ی بانوان ماکسیم پس از گذشت یک سال از آغاز به‌ کار، هم‌اکنون در بیش از ۱۱۰ شهر کشور فعال است و آماده‌ی ارائه‌ی خدمات به بانوان راننده و مسافر سراسر کشور است.