دوکاتی استریت فایتر جدید در دو مدل VS و V4S رونمایی شد

دوکاتی استریت فایتر جدید در دو مدل VS و V4S رونمایی شد

دوکاتی از مدل‌های استریت فایتر برای سال ۲۰۲۰ در دو نسخه‌ی V4 و V4S رونمایی کرد.