دولت کانادا خدمات 5G را در اطراف فرودگاه‌ها محدود می‌کند

دولت کانادا خدمات 5G را در اطراف فرودگاه‌ها محدود می‌کند

دولت کانادا اعلام کرده است که به‌دلیل خطرهای احتمالی، خدمات 5G را در فرودگاه‌ها محدود می‌کند.