درآمد دولت از اپراتورهای تلفن همراه چقدر است؟

اپراتورهای تلفن همراه

اپراتورهای تلفن همراه باید طبق قانون قسمتی از درآمد خود را به دولت بپردازند که بررسی‌ها نشان می‌دهد با به پایان رسیدن سرویس‌های ارزش افزوده (وس)، درآمد دولت از اپراتورهای موبایل کاهش پیدا خواهد کرد. دولت هر ساله بخشی از بودجه کشور را بر اساس درآمدی که از اپراتورهای تلفن همراه به دست می‌آورد، تامین …

نوشته درآمد دولت از اپراتورهای تلفن همراه چقدر است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.