دانشمندان موفق شدند باتری تاشدنی بسازند

دانشمندان موفق شدند باتری تاشدنی بسازند

دانشمندان باتری جدیدی ساخته‌اند که به‌راحتی و در هر جهتی می‌تواند خم شود و کش بیاید.