دارپا با FastNIC به‌دنبال افزایش ۱۰۰ برابری سرعت شبکه است

دارپا با FastNIC به‌دنبال افزایش ۱۰۰ برابری سرعت شبکه است

دارپا به‌دنبال این است تا با ایجاد بستر ارتباطی جدید، سرعت انتقال اطلاعات در شبکه‌ها را تا ۱۰۰ برابر افزایش دهد.