حمایت موسسه خیریه سگال از بیماران فلج مغزی

حمایت موسسه خیریه سگال از بیماران فلج مغزی

موسسه خیریه سگال در راستای کمک‌رسانی به خانواده‌‌ی بیماران فلج مغزی در جهت تامین هزینه‌های دارو و درمان و فرهنگ‌سازی، فعالیت خود را در سال ۱۳۹۶ آغاز کرد.