جوابیه اچ پی به زیراکس: ما نیازی به شما نداریم، زیراکس در وضعیت مناسبی نیست

جوابیه اچ پی به زیراکس: ما نیازی به شما نداریم، زیراکس در وضعیت مناسبی نیست

زیراکس و داستان پیشنهاد آن برای خرید اچ‌پی روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود و شاید به درگیری‌های بیشتری میان دو غول قدیمی دنیای فناوری بینجامد.