جهرمی: مانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی رفع شد

جهرمی: مانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی رفع شد

وزیر ارتباطات از رفع انحصار امکانات پایه زیرساختی ارتباطات ثابت و بازپس‌گیری این زیرساخت‌ها از شرکت مخابرات ایران خبر داد.