جرمی کلارکسون، گرتا تونبرگ را احمق توصیف کرد

جرمی کلارکسون، گرتا تونبرگ را احمق توصیف کرد

جرمی کلارکسون، مشهورترین خبرنگار و مجری خودرویی جهان، از گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیست سوئدی، به‌شدت انتقاد کرد و او را احمق نامید.