تیم کوک: قوانین سخت‌گیرانه در حوزه‌ حریم خصوصی باید هرچه زودتر تصویب شوند

تیم کوک: قوانین سخت‌گیرانه در حوزه‌ حریم خصوصی باید هرچه زودتر تصویب شوند

تیم کوک اعتقاد دارد شرکت‌ها اقدام مناسبی در حفظ حریم خصوصی کاربران انجام نداده‌اند و اکنون باید قوانینی سخت‌گیرانه‌تر از سمت دولت‌ها اجرا شود.