تیم کوک به‌عنوان رئیس هیئت مشاوره دانشکده اقتصاد و مدیریت چینهوا انتخاب شد

تیم کوک به‌عنوان رئیس هیئت مشاوره دانشکده اقتصاد و مدیریت چینهوا انتخاب شد

بر اساس اخبار رسمی، تیم کوک، مدیرعامل شناخته‌شده‌ی اپل، به‌عنوان رئیس هیئت مشاوره‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت چینهوا در کشور چین منصوب شده است.