تولید جگوار لندرور پس از برگزیت، برای هشت روز متوقف خواهد شد

تولید جگوار لندرور پس از برگزیت، برای هشت روز متوقف خواهد شد

جگوار لندرور برای کاهش اختلال در زنجیره‌ی تأمین قطعات خودرو پس از خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا، یک هفته در ماه نوامبر کارخانجات خود را تعطیل خواهد کرد.