تولید تویوتا لندکروزر به ۱۰ میلیون دستگاه رسید

تولید تویوتا لندکروزر به ۱۰ میلیون دستگاه رسید

تویوتا در ۶۸ سال گذشته موفق شده بیش از ۱۰میلیون دستگاه از مدل لندکروزر را بفروشد.