تقویت کننده آنتن موبایل از سایت توسعه ارتباطات همراه

تقویت کننده آنتن موبایل از سایت توسعه ارتباطات همراه

تقویت کننده آنتن موبایل علاوه بر افزایش آنتن دهی، اینترنت موبایل 3g تا 5g را تقویت می‌کند. شرکت توسعه ارتباطات همراه تولیدکننده انواع تجهیزات مخابراتی و تقویت کننده آنتن موبایل است.