تعیین خط گرندپری آمریکا ۲۰۱۹؛ اولین پول پوزیشن بوتاس در آستین

تعیین خط گرندپری آمریکا ۲۰۱۹؛ اولین پول پوزیشن بوتاس در آستین

مرحله تعیین خط گرندپری آمریکا ۲۰۱۹ با پول پوزیشن والتری بوتاس از تیم مرسدس AMG پتروناس همراه بود. جایگاه دوم و سوم به سباستین فتل و مکس وشتاپن رسید.