ترفندهای مربوط به سطل زباله در مک

ترفندهای مربوط به سطل زباله در مک

اگر با سطل زباله ویندوز ۱۰ برای حذف فایل‌ها آشنا هستید و به‌تازگی به مک تغییر کاربری داده‌اید، ممکن است برای پیدا کردن سطل زباله سردرگم شوید.