ترس از مرگ، عامل اصلی بسیاری از هراس‌ها و اضطراب‌ها است

ترس از مرگ، عامل اصلی بسیاری از هراس‌ها و اضطراب‌ها است

آیا اختلالات اضطرابی از ترسی عمیق‌تر نشات می‌گیرند؟ برخی مطالعات نشان داده‌اند که ترس از مرگ می‌تواند عامل اصلی بروز اضطراب و انواع اختلالات اضطرابی باشد.