تخفیف ویژه صدور گواهینامه ایزو شرکت‌ها، سازمان‌ها و اصناف

تخفیف ویژه صدور گواهینامه ایزو شرکت‌ها، سازمان‌ها و اصناف

در تبلیغات تلویزیونی و روی بسته‌بندی محصولات یا بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت‌های تولیدی یا خدماتی، جمله‌ی دارنده گواهینامه ایزو ذکر شده است که دلیل آن را ایزو سیستم توضیح می‌دهد.