تحریک مغز در درمان افسردگی شدید موثر است

تحریک مغز در درمان افسردگی شدید موثر است

سال‌ها پیش، ده‌ها بیمار برای مقابله با افسردگی تحت عمل دریافت ایمپلنت الکتریکی قرار گرفتند. نتایج مطالعه‌ی جدیدی نشان می‌دهد که آن‌ها هنوز هم احساس خوبی دارند.