ب ام و 230i با طعم رانی!

ب ام و 230i با طعم رانی!

اگر اخیرا در بزرگراه‌های سطح شهر تردد کرده باشید یا به وب‌سایت‌ها و صفحات معتبر دیجیتالی سر زده باشید، قطعا به تبلیغات شرکت «رانی» برخورد کرده‌اید.