بیوگرافی الساندرو ولتا، پیشگام صنعت الکتریسیته و کاشف متان

بیوگرافی الساندرو ولتا، پیشگام صنعت الکتریسیته و کاشف متان

الساندرو ولتا از اولین دانشمندان فیزیک و شیمی بود که مفاهیم الکتریسیته را به‌صورت کاربردی مطرح کرد و همچنین به‌عنوان مخترع باتری الکتریکی شناخته می‌شود.