بیش از ۲۸ هزار دامنه اینترنتی بریتانیا به‌خاطر فعالیت مجرمانه مسدود شدند

بیش از ۲۸ هزار دامنه اینترنتی بریتانیا به‌خاطر فعالیت مجرمانه مسدود شدند

دامنه‌های اینترنتی با فعالیت‌های مجرمانه، جهت پیش‌گیری از اقدام مجدد مسدود می‌شوند. جدیدترین آمار در انگلستان، خبر از مسدودسازی ۲۸ هزار دامنه می‌دهد.